سوالات متداول

سوالات متداول

برای اولین بار در نمایشگاه شرکت کرده ایم ،غرفه سازی انجام دهم؟

برای اولین بار در نمایشگاه شرکت کرده ایم ،غرفه سازی انجام دهم؟

مدت زمان غرفه سازی در نمایشگاه چقدر است ؟

مدت زمان غرفه سازی در نمایشگاه چقدر است ؟

ساخت غرفه در خارج از کشور برای منتخب امکان پذیر است ؟

ساخت غرفه در خارج از کشور برای منتخب امکان پذیر است ؟

نوع متریال غرفه ام را ام دی اف انتخاب کنم یا نئوپان ؟

نوع متریال غرفه ام را ام دی اف انتخاب کنم یا نئوپان ؟

چگونه میتوانم تجهیزات غرفه ام را خودم انتخاب کنم ؟

چگونه میتوانم تجهیزات غرفه ام را خودم انتخاب کنم ؟

آیا از دکوراتور غیر نمایشگاهی برای ساخت غرفه استفاده کنم ؟

آیا از دکوراتور غیر نمایشگاهی برای ساخت غرفه استفاده کنم ؟

بهترین راه برای اینکه بتوانم بهترین طرح رو داشته باشم چیست ؟

بهترین راه برای اینکه بتوانم بهترین طرح رو داشته باشم چیست ؟

ارتفاع مجاز ساخت غرفه در سالن های نمایشگاه چقدر است ؟

ارتفاع مجاز ساخت غرفه در سالن های نمایشگاه چقدر است ؟

چگونه میتوانم از تاریخ برگزاری نمایشگاه ها مطلع شوم ؟

چگونه میتوانم از تاریخ برگزاری نمایشگاه ها مطلع شوم ؟

زمان مناسب برای عقد قرارداد قبل از نمایشگاه چقدر است ؟

زمان مناسب برای عقد قرارداد قبل از نمایشگاه چقدر است ؟

متریالی که برای غرفه من استفاده میشود چه کیفیتی دارند ؟

متریالی که برای غرفه من استفاده میشود چه کیفیتی دارند ؟

هزینه غرفه سازی چقدر میشه ؟

غرفه ساز با دریافت مبلغ چه امکاناتی را به من میدهد ؟

غرفه ساز با دریافت مبلغ چه امکاناتی را به من میدهد ؟

تفاوت غرفه ارزی و ریالی چیست ؟

تفاوت غرفه ارزی و ریالی چیست ؟

مسئولیت تخریب و جمع آوری غرفه بعهده کیست ؟

مسئولیت تخریب و جمع آوری غرفه بعهده کیست ؟

محصولات من ابعاد بزرگی دارند آیا داخل غرفه جا میشوند ؟

مراحل ساخت یک غرفه را توضیح دهید ؟

مراحل ساخت یک غرفه را توضیح دهید ؟

حداقل متراژ غرفه برای این که بتوانم غرفه سازی انجام دهم چقدر است ؟

هدفم از شرکت در نمایشگاه چیست و بعد از نمایشگاه چه چیزی عایدم میشود ؟

هدفم از شرکت در نمایشگاه چیست و بعد از نمایشگاه چه چیزی عایدم میشود ؟

جوانی جویای کارهستم چگونه میتوانم با شرکت منتخب همکاری کنم ؟

جوانی جویای کارهستم چگونه میتوانم با شرکت منتخب همکاری کنم ؟

نیاز به نیروی انسانی جهت ارتباط با مشتریان دارم،راه حل چیست ؟

نیاز به نیروی انسانی جهت ارتباط با مشتریان دارم،راه حل چیست ؟

چگونه میتوانم در غرفه ام کافی شاپ داشته باشم و از مهمان ها پذیرایی کنم؟

چگونه میتوانم در غرفه ام کافی شاپ داشته باشم و از مهمان ها پذیرایی کنم؟

حداقل متراژ غرفه برای این که بتوانم غرفه سازی انجام دهم چقدر است ؟

  • حداقل متراژ غرفه برای این که بتوانم غرفه سازی انجام دهم چقدر است