نگار برومند
02
مرداد

نگار برومند

به نظر من طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی موضوعی کاملا تخصصی است که شرکت منتخب کاملا در این زمینه متخصص است همینطور در طول پروژه هر زمان که برای ما سوالی پیش می آمد ما را راهنمایی میکردند که این هم یکی دیکه از نقات قوتشان است.

ادامه مطلب
محسن زبرجدیان
02
مرداد

محسن زبرجدیان

امروزه نمیتوانیم از سهم بزرگ نمایشگاه و غرفه سازی در تبلیغات شرکتمان بگذریم، تبلیغات و برند سازی باعث جلب اعتماد و در نهایت افزایش فروش محموعه ها میگردد، بهمین دلیل شرکت منتخب را برای طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی خود انتخاب کردیم.

ادامه مطلب
02
مرداد

محمد رحمانیان

ما پروژه های متعددی در نمایشگاه داریم و دنبال یک مجموعه یک دست و منظم میگشتیم تا با شرکت منتخب آشنا شدیم که دقیقا آن چیزی که میخواستیم را برایمان انجام دادند و کمال رضایت از این مجموعه را داریم.

ادامه مطلب
یگانه کمالی زاده
02
مرداد

یگانه کمالی زاده

دکوراسیون فضای کارم به شدت اذیت کننده بود و خیلی از فضای من بیهوده و بلااستفاده بود، در کل دکور درستی نداشتم. شرکت منتخب و کارشناسانش مرا به خوبی راهنمایی کردند چند طرح برایم راحی کردند بعد از چند تغییر و ادیت به طرح نهایی رسیدیم و آن را برایم اجرا کردند.

ادامه مطلب