نگار برومند
02
مرداد

نگار برومند

به نظر من طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی موضوعی کاملا تخصصی است که شرکت منتخب کاملا در این زمینه متخصص است همینطور در طول پروژه هر زمان که برای ما سوالی پیش می آمد ما را راهنمایی میکردند که این هم یکی دیکه از نقات قوتشان است.